HIKVISION : CAMERA HD 720P CHO HÌNH ẢNH SẮC NÉT

Giải pháp lắp đặt cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, nhà hàng, nhà xưởng…
Lắp trọn bộ 1 camera 2.690.000 Lắp trọn bộ 5 camera 7.600.000
Lắp trọn bộ 2 camera 3.900.000 Lắp trọn bộ 6 camera 8.600.000
Lắp trọn bộ 3 camera 5.200.000 Lắp trọn bộ 7 camera 10.200.000
Lắp trọn bộ 4 camera 6.400.000 Lắp trọn bộ 8 camera 11.600.000
 Bảo hành 24 tháng                        

HIKVISION : CAMERA FULL HD 1080P CHO HÌNH ẢNH SIÊU NÉT

Giải pháp lắp đặt cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, nhà hàng, nhà xưởng…
Lắp trọn bộ 1 camera 3.700.000 Lắp trọn bộ 5 camera 9.500.000
Lắp trọn bộ 2 camera 4.900.000 Lắp trọn bộ 6 camera 10.600.000
Lắp trọn bộ 3 camera 6.100.000 Lắp trọn bộ 7 camera 11.600.000
Lắp trọn bộ 4 camera 7.400.000 Lắp trọn bộ 8 camera 12.600.000
 Bảo hành 24 tháng                        
  • Liên Hệ: 0987.888.553  –  0945.793.888