Lắp đặt camera chọn bộ chính hãng giá sốc tại vĩnh phúc (vĩnh tường, yên lạc, vĩnh yên, tam dương, lập thạch, sông lô, phúc yên, hương canh,….)

Gói 1: CAMERA ANAlOG  CHẤT LƯỢNG CAO 

Giải pháp lắp đặt cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, nhà hàng, nhà xưởng…
Lắp trọn bộ 1 camera 2.500.000 Lắp trọn bộ 5 camera 6.600.000
Lắp trọn bộ 2 camera 3.400.000 Lắp trọn bộ 6 camera 7.800.000
Lắp trọn bộ 3 camera 4.400.000 Lắp trọn bộ 7 camera 8.800.000
Lắp trọn bộ 4 camera 5.300.000 Lắp trọn bộ 8 camera 10.000.000
Bảo hành 24 tháng                        

Gói 2: CAMERA HD 720P CHO HÌNH ẢNH SẮC NÉT

Giải pháp lắp đặt cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, nhà hàng, nhà xưởng…
Lắp trọn bộ 1 camera 2.690.000 Lắp trọn bộ 5 camera 7.600.000
Lắp trọn bộ 2 camera 3.900.000 Lắp trọn bộ 6 camera 8.600.000
Lắp trọn bộ 3 camera 5.200.000 Lắp trọn bộ 7 camera 10.200.000
Lắp trọn bộ 4 camera 6.400.000 Lắp trọn bộ 8 camera 11.600.000
 Bảo hành 24 tháng                        

Gói 3: CAMERA FULL HD 1080P CHO HÌNH ẢNH SẮC NÉT

Giải pháp lắp đặt cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, nhà hàng, nhà xưởng…
Lắp trọn bộ 1 camera 3.700.000 Lắp trọn bộ 5 camera 9.500.000
Lắp trọn bộ 2 camera 4.900.000 Lắp trọn bộ 6 camera 10.600.000
Lắp trọn bộ 3 camera 6.100.000 Lắp trọn bộ 7 camera 11.600.000
Lắp trọn bộ 4 camera 7.400.000 Lắp trọn bộ 8 camera 12.600.000
 Bảo hành 24 tháng                        

Liên Hệ: 0987.888.553  –  0945.793.888